TANTRA JE CESTA, KTERÁ VEDE K LÁSCE, K SOBĚ SAMÉMU A K UVĚDOMĚNÍ SI SEBE SAMA.

Je to práce s tělem, dechem a sexuální energií.
Začneme rozhovorem a určením hranic, následuje rituál kdy se napojím na klienta jemným dotekem a sladěním dechu, aby se klient mohl naprosto uvolnit, cítit se v bezpečí, soustředit se jen na sebe na své pocity.
Já jsem po celou dobu dávající, klient je přijímající. Je nutná úcta obou k tomuto procesu očisty. Úcta k sobě samému i k celé masáži.
Není nutné se dotýkat pohlaví klienta, je to práce s energií a tak lze tělo uvolnit od různých bloků touto cestou.
Jestliže, ale předem dohodneme masáž pohlaví, určitě není cílem masáže dojít ke klasickému orgasmu ba naopak svou sexuální energii můžete využít úplně jinak a tak se cítit plni síly a ne svou sexuální energii vyčerpat běžným orgasmem.
Lze dojít k takzvanému celotělovému vnitřnímu orgasmu, ale také to není nutné.
Tantrická masáž je nádherný zážitek plný lásky a úcty ke všemu co se děje. Je to tanec vědomého doteku na vašem těle.