Shamballa
Energie Shambally lze nazývat reiki nebo také multidimensionální léčení.

V každém případě jde o sloučení několika typů energií.

Kundalini-Reiki
Na Kundalini-Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki.

-    Energetické vyrovnání
-    Diamant-Reiki
-    Krystal-Reiki
-    DNA-Reiki
-    Reiki na porodní trauma
-    Reiki prostorové
-    Reiki pro minulé životy
-    Harmonizace čaker 

Minimální doba předání energie       15 minut
Maximální doba předání energie      60 minut

Léčení možno samostatně, nebo jako doplněk k masáži.

RELAXAČNĚ ENERGETICKÁ MASÁŽ

Zastavte se na chvíli a spolu se mnou začněte vnímat sebe, celé své tělo, své potřeby, touhy a duši.

Duše nám dává signály skrze tělo, když je něco špatně. Například nemocemi, špatnou náladou, úbytkem energie a naopak když děláme věci jak mají být, jsme plni energie a dobré nálady.

Poslouchejte svou intuici. Já vám mohu pomoci zharmonizovat čakry, uvolnit se, načerpat novou energii, postupně spolu odbourávat bloky a špatné myšlenky.

Čeho všeho mohu dosáhnout pomocí energií?

Energií se dá pracovat na spoustě problémů, je to individuální, někdy krátkodobý, někdy zdlouhavý proces. Záleží na tom, jak je člověk připraven, jak je dalece schopen vnímat, otevřít se energíím a důvěřovat mě, vesmíru, přírodě a hlavně sobě.